top of page

Algemene voorwaarden

Welkom op het digitale platform van The Conscious Equestrian (handelsnaam), gevestigd op Koningin Maximalaan 84, 1787 DA, Julianadorp en ingeschreven onder de naam Jasmijn de Bruijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64578585.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die The Conscious Equestrian aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen The Conscious Equestrian en haar samenwerkingspartners. The Conscious Equestrian behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van of door samen te werken met The Conscious Equestrian stem je in met de algemene voorwaarden.


Content en Projects

The Conscious Equestrian biedt content aan (onder andere: blogs. interviews, artikelen en teksten) via haar website (www.theconsciousequestrian.nl) en realiseert projecten in opdracht van of samenwerking met derden. 

Aansprakelijkheid

Via de website heeft iedere geïnteresseerde toegang tot de gepubliceerde blogs en artikelen. The Conscious Equestrian is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van het lezen van de blogs en artikelen, tenzij die schade is ontstaan door opzet of nalatigheid van The Conscious Equestrian. The Conscious Equestrian is een auteursmedium dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel The Conscious Equestrian zich inspant om juiste en goed onderbouwde informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat de op de website gepubliceerde informatie juist is. The Conscious Equestrian is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

The Conscious Equestrian vindt privacy belangrijk. Persoonsgegevens worden op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. The Conscious Equestrian verwerkt verstrekte persoonsgegevens enkel om samenwerkingen of deelname aan door The Conscious Equestrian georganiseerde evenementen mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. The Conscious Equestrian zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als The Conscious Equestrian daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Zie dan het privacybeleid van The Conscious Equestrian

Toestemming

Als je content via de de website van The Conscious Equestrian deelt (bijvoorbeeld: in een samenwerking of in de bijdragen onder een artikel), dan geef je The Conscious Equestrian een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke toestemming om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle content en opmaak (zoals o.a. teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de The Conscious Equestrian rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Conscious Equestrian niet toegestaan content te delen zonder bronvermelding, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je gebruik maken van de content, neem dan contact op via de contactpagina.


Co-creatie

Als voorwaarde voor het publiceren van content of het realiseren van projecten in co-creatie met The Conscious Equestrian, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via The Conscious Equestrian aan te bieden die:

a) racisme, geweld, dierenmishandeling of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacy rechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

f) virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties stuurt;

g) in strijd handelt met beveiliging of authenticatie.

The Conscious Equestrian behoudt zich het recht je bijdragen te verwijderen als je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen voldoen.

Vrijgeven van informatie

The Conscious Equestrian heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid en (iv) de gebruiksovereenkomst te handhaven.


Klachtenregeling

The Conscious Equestrian doet haar uiterste best om volgers en lezers van te inspireren. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.


Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Algemene voorwaarden: Text
bottom of page